• Dette bekrefter at norsk helsevesen er verdensklassen. Men det må ikke bli noen sovepute, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Han understreker at det er spesielt hyggelig å få gode karakterer fra et slik prestisjetungt, internasjonalt tidsskrift.

— Nå blir det viktig å sikre og bedre kvaliteten innenfor de områdene der behovene er størst.

— Hvor ligger de største utfordringene?

— Innenfor psykiatrien, rusmiddelomsorgen og også å bedre behandlingstilbudet for pasienter i den siste livsfasen.