– Opposisjonen spriker i alle retninger. Jeg så ingen felles budskap fra opposisjonspartiene, sa statsministeren til NTB rett før debatten ble avsluttet torsdag kveld.

Opposisjonspartiene etterlyste tegn på en ny politisk kurs, men dette avviser Stoltenberg.

– Vi har fått fram det vi lovet velgerne, konkluderer han.

Trontaledebatten er først og fremst opposisjonens anledning til å plukke fra hverandre regjeringens skryteliste, konfrontere regjeringspartiene med brutte valgløfter og fremheve egen fortreffelighet. Men de rødgrønnes flertallsstyre preger opposisjonen, og flere innlegg avdekket frustrasjon over fraværet av reell innflytelse. En gjennomgangstone var påstander om manglende lydhørhet overfor opposisjonspartiene.

Usynlig kursendring

I debatten sa Frp-formann Siv Jensen at det bebudede kursskiftet er usynlig og at regjeringen bare fortsetter der den forrige slapp.

– Jeg er enig i mye av det jeg hørte da talen ble lest opp for to dager siden. Det var jo en videreføring av brede oppfatninger her i salen. Men hvor blir det av det mye omtalte kursskiftet? Kanskje har statsministeren hatt nok med å holde orden i egne rekker? spurte Frp-formannen.

Stoltenberg var ytterst uenig i denne beskrivelsen av regjeringens arbeid, både det som er gjort i løpet av det første året, og det som er varslet i trontalen. Han tok for seg flere områder der regjeringen i tråd med sine valgløfter styrker fellesskapet og retter opp gammelt vanstyre.

Store endringer

– Den forrige regjeringen lovet store skattelettelser, kuttet i ledighetstrygden og sultefôret skolen. Dette er noen av områdene vi har grepet fatt i. Jeg fastholder at det er gjort store og viktige endringer i norsk politikk siden vi tok over, sa Stoltenberg.

Både Jensen, KrF-leder Dagfinn Høybråten og Venstres Lars Sponheim minnet Stoltenberg om uttalelser som falt like etter regjeringsskiftet om at de rødgrønne skulle lytte til opposisjonen, kanskje til og med ta hensyn til noen av innvendingene. Høybråten mente at regjeringen tidvis er så maktarrogant at den knapt lytter til sine egne.

Totalt borte

Jensen konstaterte ellers at det varslede samarbeidet med Stortinget er totalt fraværende. Dette ville ikke statsministeren ha sittende på seg.

– Selvsagt står løftet om samarbeid ved lag. Regjeringen søker ofte brede flertall, særlig i store saker som pensjonsreformen og endringer i forholdet stat/kirke, forsikret Stoltenberg.

Sponheim hamret løs på regjeringen. Kaos, vingling og beslutningslammelse er blitt regjeringens kjennemerke, ifølge Venstre-lederen.

– Det vi får servert, er høystemt retorikk om en ny politisk kurs. Men sannheten er at det moderne sosialdemokrati er blitt til et venstrekonservativt parti for statsansatte, der fellesskap kjøres fram på bekostning av den enkeltes frihet, sa Sponheim.

Han mente at framgangen for Høyre og Fremskrittspartiet kommer som en følge av internt rot i regjeringen.

– Ideologisk sprik gjør regjeringen handlingslammet. Og i miljøsaken er unnfallenhet den beskrivelsen som passer best, fortsatte Sponheim.

Høybråten sa også at store meningsforskjeller innad i regjeringen svekker flere gode saker.

– Vi trodde at SV skulle sikre miljøet i regjeringen. Isteden har vi fått kraftsosialisme fra dag én, sa KrF-lederen.

FrP-formann Siv Jensen under trontaledebatten i Stortinget torsdag formiddag. Smilet gir hun statsminister Jens Stoltenberg som er på vei forbi henne.
Terje Bendiksby/SCANPIX
Statsminister Jens Stoltenberg under trontaledebatten i Stortinget torsdag formiddag.
Bendiksby, Terje