I klimameldingen som regjeringen la frem i dag, åpnes det for såkalt veiprising.

Hvis lokalpolitikerne går inn for det, kan det bety en ekstra avgift for dem som kjører bil morgen og ettermiddag. Målet er mindre køer og renere luft.

Men Arbeiderpartiet i Bergen er ikke like begeistret som kollegene i regjeringen, og slår fast at rushtidsavgift i Bergen ikke blir aktuelt før 2011.

Se BTV-innslag!

— Vi har en avtale bundet opp i Bergensprogrammet, mellom Høyre, KrF og Arbeiderpartiet. Der har vi sagt at veiprising ikke er en aktuell politikk så lenge vi har den bompengeringen vi har i dag, sier Aps gruppeleder i bystyret, Terje Ohnstad.

Høyre sier også nei til avgift. Men i KrF er tonen en helt annen. Arbeiderpartiets holdning er alt for passiv, mener ordførerkandidat Filip Rygg.

— Det er som forventet. Det er defensivt, og det er dessverre sånn det ofte er, at ikke tar tak i de tingene som virkelig kan gi en effekt, sier Rygg.

Mens Ohnstad føler seg bundet av avtalen mellom de tre partiene, har Rygg ingen problemer med å ta rushtidsavgiften opp til ny diskusjon.

— KrF er villig til å diskutere alle avtaler som er inngått, hvis det har en hensikt. Og det er klart at klimautfordringene er så store at vi er nødt til å kunne diskutere dette på nytt igjen, sier Rygg.

Ohnstad åpner også for å ta opp spørsmålet på nytt - dersom trafikken vokser til enda større høyder.

— Det er klart at hvis utviklingen trafikkmessig forverrer seg drastisk, så må jo vi også være villige til å revurdere de avtaler vi har inngått, sier Ohnstad.

STRØM AV BILER: Danmarks plass er byens største veikryss.
Bergens Tidende
HOLDER AVTALEN: Ingen rushtidsavgift før 2011, mener Aps Terje Ohnstad.
Bjelland, Håvard
VIL DISKUTERE AVTALEN: Klimaendringene krever at avtalen mellom Høyre, KrF og Ap vurderes på nytt, mener Filip Rygg (KrF).
Bergens Tidende