Men først i høst blir klart hvordan stortingsvedtaket om fritak skal tolkes.

– Stortingsvedtaket inneholder ingenting om reservasjonsrett. Stortinget har sendt oss en anmodning om å legge til rette for at helsepersonell skal kunne fritas for å utføre eller assistere ved assistert befruktning. Det er snakk om en praktisk tilrettelegging. Slik tolker vi det foreløpig, sier statssekretær Kari Henriksen (Ap) i Helse— og omsorgsdepartementet til NTB.

Tidligst i oktober vil departementet svare Stortinget, og først da vil det bli klart hvordan fritaket i praksis skal håndheves.

Kan ikke nekte

Allerede nå er det klart at helsepersonell ikke får en reservasjonsrett lik den som leger av overbevisningsgrunner kan påberope seg ved spørsmål om å utføre abort.

– Nei, dette kan ikke sammenlignes med abortloven. Ifølge lovverket har alle pasienter rett til likeverdig behandling, og pasientenes rett til helsetjeneste skal som hovedregel veie tyngre enn helsepersonells samvittighetsgrunner, sier Henriksen.

Diskusjonen om ansatte i helsevesenet har rett til å nekte lesbiske hjelp til assistert befruktning startet tidligere denne uka da TV 2-programleder Cathrine Riise Lilleaas fortalte om sine erfaringer med egen fastlege. Lesbiske Lilleaas hevder fastlegen sa nei til å hjelpe henne med å få barn, av hensyn til egen samvittighet.

– Jeg vil ikke gå inn i denne konkrete saken. Men generelt kan jeg si at pasienter som opplever å bli dårlig behandlet, kan klage til Helsetilsynet, sier Henriksen.

Politisk floke

Et ønske om å gjøre den nye ekteskapsloven mer spiselig for motstanderne av assistert befruktning for lesbiske er bakgrunnen for stortingsvedtaket som ble fattet 19. juni.

– Det var et kompromissforslag vi jobbet fram for å sikre et flertall for lesbiskes rett til assistert befruktning, sier Senterpartiets Trond Lode til NRK.

Han understreker at det kun er dem som assisterer eller utfører inngrepet i praksis som skal kunne fritas, ikke fastleger eller andre i helsetjenesten.

– Det gjelder kun dem som jobber på fertilitetsklinikker, sier Lode. Han mener dem som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å hjelpe lesbiske til å bli gravide, bør la være å jobbe på slike klinikker.

– Det er litt merkelig å jobbe på en slik plass hvis en har slike holdninger, sier han.