— I tilfelle må vi kalle inn Per og Veronica Orderud til avhør. Retten har jo sagt at de har overlevert våpnene til noen andre. Skal vi komme videre må derfor ekteparet fortelle hvem de har levert våpnene til, sier Maurud.

Dissens blant dommerne

Mens alle sju dommerne var enige om å fastsette straffen til 21 års fengsel for Veronica og Per Orderud, var det dissens om hvor lang straff Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød skulle idømmes.

Fire dommere mente at de to burde få henholdsvis 16 og 18 års fengsel, mens et mindretall på tre mente det holdt med 12 års fengsel for Kirkemo Haukeland og 14 år for Lars Grønnerød. De tre som utgjorde mindretallet var lekdommere. Flertallet besto av de tre fagdommerne, samt en lekdommer.

Anker

Mens Lars Grønnerød allerede har anket dommen til Høyesterett, vurderer alle de andre å gjøre det samme. Advokatene leter nå med lys og lykte etter mulige saksbehandlingsfeil. Finner de slike feil kan det føre til at hele saken må opp for retten nok en gang.

Per Orderuds forsvarer, advokat Cato Schiøtz, har bedt advokat Erling Lyngtveit om å vurdere om hans klient bør anke. Dette har blant annet sammenheng med at både Schiøtz og kollega Harald Stabell ble forsøkt avsatt som forsvarere av Per Orderud. Dette nektet lagmannsretten å godta, noe som kan vise seg å være en saksbehandlingsfeil.

(NTB)