— Vi kan nå med sikkerhet si at angrepene har vært heltunike, både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi har kjent på frykt,sinne og fortvilelse, sier politidirektør Øystein Mæland.

Han sier myndighetene sto foran en «formidabelkoordineringsoppgave» da Oslo og Utøya ble angrepet, men mener utfordringene«er bestått med glans».

— Jeg er glad for å kunne si at mangel på ressurser ikkehar vært noe tema denne uken, sier Mæland.

- Systemene fungerer

Han gir honnør til de ansatte i politiet, og også tilalle andre som har bidratt, inkludert brannmannskaper og ansatte ihelsevesenet, Sivilforsvaret, Røde Kors og frivillige. Han roser ogsådugnadsånden i etatene - mange har avbrutt ferien for å bidra i hjelpearbeid ogetterforskning

— Det er betryggende for meg som politidirektør at trossdisse ekstreme utfordringene, så har ikke systemene våre knelt. Jeg har hele tidenfølt meg trygg på at dette er oppgaver vi er i stand til å løse, sier Mæland,som legger til:

— Men det er de etterlatte, døde og berørte som stårsentralt i våre tanker i dag.

Beklager høyt dødstall

En uke etter terrorangrepene mot Oslo og Utøya gjentarhan konklusjonen om at beredskapstroppen ble sendt så raskt som mulig tilUtøya. De pågrep den nå siktede 32-åringen om lag én time etter at de blevarslet. Helikopter ble ikke brukt fordi bil var den raskeste måten å komme segtil Utøya, sier politidirektøren.

— Det er vanskelig å se at politiet kunne gjort denneoperasjonen raskere. Vi har ingen kritiske synspunkter, sier Mæland.

Politidirektøren gikk natt til lørdag for en uke siden utmed informasjonen om at minst 80 personer var drept i skytingen på Utøya, ettall som i ettertid er blitt nedjustert. Han tar selvkritikk på at tallet varfor høyt, men mener det var viktigere å informere offentligheten om omfanget pådette tidspunktet.

— Jeg holder fast ved at det anslaget vi fikk, bygget påden best mulige opptellingen som var mulig å gjøre på det tidspunktet. Det erprisen vi betaler for å være åpne overfor mediene og befolkningen, sier han.

Vurderer økt beredskap

Arbeidet som er gjort i forbindelse med terrorangrepeneskal igjennom en omfattende evaluering. Den begynner allerede nå, og skal væreklart den første uken i november. Politidirektøren sier at et øktberedskapsnivå - mer overvåkning, etterretning og utstyr somutrykningshelikopter - vil være en del av rapporten.

— Når man går igjennom erfaringene fra politiets arbeid,vil det være naturlig at disse tingene inngår i evalueringen. Men det eringenting i trusselvurderingen per i dag som tilsier et behov for øktberedskap, sier Mæland.

I løpet av fredag kveld skal PST legge frem en oppdatertvurderingen av trusselbildet rundt ekstremisme i Norge. Politimester i Oslo,Arnstein Gjengedal, understreker at Oslo er en trygg by.

— Det er godt å se at folk føler seg trygge igjen. Vihadde aldri sett så mange på Rådhusplassen mandag kveld om det ikke hadde værttilfelle. Jeg ser familier som tar med seg småbarn ut i gatene, og det er etgodt bilde for meg, å se at de tar byen tilbake, sier Gjengedal.