— Jeg har vært hovedverneombud i tre år og arbeidet tolv år i Redningsselskapet. I den tiden Monica Kristensen Solås har vært generalsekretær har jeg verken mottatt direkte eller skriftlige klager på henne, sier Engebretsen til NTB.

Dette tilbakeviser distriktssekretær Bjørn Amundsen i Redningsselskapet.

— Allerede 14. desember 2004 sendte de tillitsvalgte i fagorganisasjonene Lederne, Selgerforbundet og Teknikerne et bekymringsbrev til sentralstyret der vi tok opp en rekke forhold som har innvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet blant de landansatte, sier Amundsen.

- Ikke lovlig valgt Ingar Sagedal Bie, som representerer NOFU-Kommunikasjonsforbundet og er tillitsvalgt for de landansatte i Redningsselskapet, sier til NTB at det er «Monica Kristensen Solås’ terrorvelde» som gjør at hovedverneombudet ikke har fått noen klager på den suspenderte generalsekretæren.

— Dessuten er ikke Janne Engebretsen lovlig valgt hovedverneombud, sier han.

Han hevder dette framgår av en rapport fra Arbeidstilsynet.

Engebretsen avviser dette: - Jeg er lovlig valgt, sier hun.

– Skoen trykker annet sted Engebretsen sier det er hennes bestemte inntrykk at hovedproblemene i Redningsselskapet ikke ligger på generalsekretærnivå, men i generalsekretærens underadministrasjon.

— Generalsekretæren er langt på vei avhengig av den informasjonen hun får fra de ulike avdelingene i selskapet. Det er her skoen trykker. Det er her roten til alvorlige problemer for selskapet ligger. Mange i underadministrasjonen har sine personlige agendaer, sier Engebretsen.

Hun sier hun som hovedverneombud håper Monica Kristensen Solås fortsetter som generalsekretær.

— Det vil være ytterst uheldig om en ny generalsekretær som ikke kjenner selskapet, må starte «gravingen» på nytt, sier hun.

– Monica har sterk støtte Kjell Storåker, valgt styrerepresentant i Redningsselskapet for de sjøansatte, sier til NTB at generalsekretærspørsmålet vil bli avklart på styremøtet tirsdag.

— Det er mitt bestemte inntrykk at et flertall på sjøsiden i selskapet vil at Monica Kristensen Solås skal fortsette. Dette kommer vi til gå inn for i styret, sier Storåker.

Olaug Tveit Pedersen, valgt styrerepresentant i Redningsselskapet for de landansatte, sier til NTB at Monica Kristensen Solås bør fortsette. Tillitsvalgte Ingar Sagedal Bie (NOFU-Kommunikasjonsforbundet) sier imidlertid til NTB at Olaug Tveit Pedersen ikke lenger har tillit blant de landansatte.

— Vi foretar nå en opptelling via e-post som mandag vil vise at de landansatte har mistillit til Tveit Pedersen, sier Bie.

Styrets bord Også nestlederen i Redningsselskapets landsråd, Marie Kleppa, sier til NTB at Monica Kristensen Solås bør fortsette som generalsekretær, i første omgang fram til ekstraordinært landsmøte kan avholdes.

Det er styret i Redningsselskapet som har ansvaret for å ansette generalsekretær. Landsmøtene i selskapet bestemmer styrets sammensetning. Landsmøtene holdes bare hvert annet år. I perioden mellom landsmøtene er det landsrådet som er Redningsselskapets øverste organ.

De endringene Redningsselskapets landsråd har varslet det vil gjøre i styrets sammensetning tirsdag, avgjør dermed om suspenderte Monica Kristensen Solås får fortsette som generalsekretær i Redningsselskapet fram til det ekstraordinære landsmøtet i januar. Dette landsmøtet skal så sette sammen et nytt styre, som får som en av sine fremste oppgaver å avgjøre hvem som skal få jobben som generalsekretær.