– Det å tilsette en nær venn, det går ikke an! Det er forbudt etter norsk rett, sier Boe, som er en av landets fremste eksperter på habilitetsspørsmål.

– Vi har klare regler om habilitet i forvaltningsloven i Norge, og hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet, ja så kan han bli inhabil, sier Boe til NRK.

Han mener norske politikere bør lære av denne saken. I prinsippet kan Krohn Devolds utnevnelse bli kjent ugyldig dersom det viser seg at hun var inhabil.

– Det beror på hvor tett vennskapet er. Det vet jo ikke jeg. Det blir en konkret bevisvurdering som ikke jeg kan foreta her og nå. Men hvis det viser seg at hun har vært og fortsatt er en nær venn av kontreadmiralen, da har hun vært inhabil, sier han.