Navn, personnummer og andre opplysninger må først oppgis, deretter får man hjelp til å sjekke om pasienten puster, skriver Dagbladet. En ny rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) slår fast at norsk ambulansetjeneste har forbedringspotensial på flere områder.

– AMK og ambulansetjenesten er av de beste tjenestene i norsk helsetjeneste. Men noen grupper brukere får ikke alltid den kvaliteten de fortjener, sier Geir Sverre Braut, assisterende direktør i Helsetilsynet. Han mener rapporten viser det er påfallende mange avvik fra prosedyrene hos AMK.

Irene Skaget, leder i Ampy, Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon, mener ambulansetjenesten forsøker å behandle alle pasienter likt.

– Men om det blir gjort, er en annen sak. Det kan være lettere å ta lett på saker hos berusede mennesker, men det er noe av det skumleste vi kan jobbe med. Rus dekker ofte over symptomer og tegn på sykdom og skade, sier Skaget, som er enig i at AMK ikke trenger å bruke for langt tid på pasientens personalia.