— Forbundet vil sørge for at alle vil få kjøpt sine basisvarer, sier 2. nestleder Lars M. Johnsen. Noen matvarekjeder vil bli rammet hardt av streiken, mens andre fortsatt vil få tilkjørt varer.

I første omgang ble 460 ansatte i matvarekjedene tatt ut i streik da meklingen mellom Transportarbeiderforbundet og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) brøt sammen natt til lørdag.

Meklingsmannens skisse til løsning ble blankt avvist.

— Vi har jo ikke engang fått det første tilbudet fra HSH. Nå ligger ballen hos dem, sa Lars M. Johnsen til NTB da streiken var et faktum.

2. mai tas ytterligere 774 arbeidere ut i streik, deretter vil opptrappingen skje fortløpende. Rimi-butikkene på Østlandet og Rema-butikkene i Trøndelag er blant dem som rammes i første omgang. Den eneste store kjeden som ikke rammes av streiken er Coop.

Etterslep

NTF mener at de ansatte har et betydelig etterslep i forhold til lønnsutviklingen i industrien.

— Våre medlemmer jobber i noen av landets mest lønnsomme bedrifter. Tre av eierne er blant de ti rikeste i Norge. En av eierne er blant de 100 rikeste i verden. Matvaregigantene har et overskudd etter skatt på bortimot 1,5 milliarder kroner årlig, og likevel møter vi argumenter lokalt om at det ikke er økonomi til å gi tillegg, sier Johnsen.

Dispensasjon

Foruten generelle lønnstillegg, krever NTF en ordning med tjenestepensjon, som nå er blitt innført innenfor et annet av transportarbeiderforbundets store avtaleområder; bussektoren. Meklingen innen bussektoren ble ført parallelt med meklingen med grossistene, og der kom man fram til en løsning som partene godtok natt til lørdag.

Transportstreiken vil ramme dagligvaresektoren hardt, men sykehus og sykehjem vil i størst mulig grad få innvilget søknader om dispensasjon.

Skissen fra meklingsmann Dag Nafstad ble lagt fram ved 00.30-tiden natt til lørdag.

— Partene sto relativt langt fra hverandre. Etter diverse sonderinger la jeg fram en skisse med hovedpunkter for et forslag, men etter drøftelser meddelte Norsk Transportarbeiderforbund at det ikke var grunnlag for videre mekling, sier Nafstad til NTB.

Løsning for buss

Partene i tariffoppgjøret for Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet og Transportbedriftenes Landsforening/Norges Lastebileier-Forbund ble natt til lørdag enige i oppgjøret for 10.000 ansatte i buss- og godstransport. Meklingsmann Geir Engebretsen la fram en skisse som partene godtok noen få timer på overtid.

— Vi fikk på plass en økonomisk ramme på rundt 5 prosent, samt at vi fikk løst pensjonsspørsmålene i bussektoren. Vi fikk til en god overenskomst, og samtidig løst en del tekniske problemer, sa administrerende direktør Christian Aubert i Transportbedriftenes Landsforening til NTB.