Det sier professor Lars R. Haaheim ved Influensasenteret i Bergen til Bergens Tidende etter funnet av to døde svaner i Østersjøen tirsdag.

— Det er ingen umiddelbar fare for folk flest. Ennå er ikke viruset påvist i Norge, og den dagen det skjer, vil det først og fremst gå ut over dem som driver med fjørfeproduksjon For dem kan det først og fremst komme til å innebære betydelige tap, men det vil antakelig også være den gruppen som må ta seg mest i akt for smitte, dersom de har fått smitten inn i bestanden sin. Men den risikoen er svært liten her til lands.

Ekstremt liten risiko

— Den dagen det eventuelt blir registrert massiv smitte i villfugl i Norge, vil veterinærmyndighetene uten tvil gå ut med nye forholdsregler, for eksempel. at man råder folk til å holde seg borte fra fugleskitt og fugleblod, kanskje også fra jakt på fugl.

Men risikoen vil også i en slik situasjon være ekstremt liten for å bli smittet.

— I Nigeria er det funnet eksempler på høypatogent virus, og vi vet at noen mennesker der allerede er smittet av syk fugl.

— Det som gjør situasjonen der bekymringsfull, er flere forhold: I mange deler av Afrika lever folk i svært tett kontakt med sine husdyr, fjærfehold er svært utbredt og det er ikke lett for helsemyndighetene verken å ha oversikt eller å ha muligheten til å sette inn tiltak. Særlig i områder der mennesker lever isolert og har liten kontakt med helsevesen og helsepersonell, kan det gå lang tid og mange kan være smittet uten at noen utenfor lokalsamfunnet vet om hva som skjer.

Kan forandre seg

— Faren består i at jo flere mennesker som blir smittet på denne måten, jo større er risikoen for at viruset kan forandre seg fra å være et virus som bare smitter fra fugl til fugl og fra fugl til menneske, til å være smittefarlig også fra menneske til menneske. Så langt er vi ikke kommet ennå, men risikoen er til stede, sier Haaheim.

Økt risiko i Norge

Mattilsynet har iverksatt beredskapsplanen mot fugleinfluensa etter funnet av døde svaner i Østersjøen. Mattilsynet tok beslutningen onsdag formiddag, etter at faginstansen Veterinærinstituttet har konkludert med at påvisning av fuglevirus i Tyskland har ført til økt smitterisiko i Norge.

Mattilsynet understreker at fugleinfluensa er en dyresykdom som i sjeldne tilfeller kan overføres til mennesker. Folkehelsemyndighetene opplyser at mennesker må være i svært tett kontakt med smittet fugl for å risikere smitte.