— Det vil være veldig farlig. Oslo har hatt en systematisk satsing over mange år, mens vi har nettopp begynt. Nå er det viktig å holde den røde tråden, sier hun.

I kvalitetsmeldingen for to år siden ble det slått fast at bergensskolen skulle ha tre satsingsområder.

  • Kompetanseheving blant lærere
  • IKT og datamaskiner
  • Realfag

— Vi har vist god fremgang på disse områdene. Det er ikke bare å knipse med fingrene for å gjøre noe med Bergens målingsresultater. Nå må vi arbeide videre med målene våre, sier Presterud.

Hun mener Bergen kommune gjør mye likt med Oslo, både når det gjelder målstyring og leseutvikling.

Oppvekstbyråd Tomas Moltu sier at han ikke planlegger å revolusjonere skolen, men at han håper å bidra til å forbedre den. Over nyttår vil han og etaten reise til Oslo for å se og lære. En ting har han allerede merket seg.

— Oslo sier at hyppige tester bidrar til resultatet. Jeg mener at tester i hovedsak gir en kartlegging, men det kan være et godt verktøy til å sette inn ressurser på de områdene som man ønsker å forbedre, sier han.

Oslo har også flere lærere per elev.

— I budsjettet vårt har vi lagt inn rundt 100 nye lærerstillinger. Sammenligningen med Oslo viser at det er et riktig grep, sier Moltu.

Byråden vil i januar samle rektorene til et møte om situasjonen, og vurderer å sette ned en arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak.