Torsdag legger Arbeidstilsynet fram sin rapport etter å ha gjennomført en lengre gransking av arbeidsmiljøet i LO. Flere kilder NRK har snakket med, og som kjenner innholdet i rapporten, hevder Arbeidstilsynet konkluderer i LOs favør på flere områder.

En av konklusjonene skal være at det ikke råder en fryktkultur i LO, slik Fougner-utvalget mener det var under Gerd-Liv Valla.

– Fougner-utvalgets kritikk av arbeidsmiljøet i LO har jeg aldri forstått. Dette her synes jeg virker mye mer rimelig. Jeg sitter og spiser i kantina hver dag med folk fra LO, og hadde dette vært et terrorregimet så hadde jeg fått høre det, sier Leif Sande, leder i Fagforbundet for industri og energi.