— Trykket som granskingen skaper, fremtvinger et resultat som man ikke kan oppnå ved å følge vanlige spilleregler, sier Johan Giertsen, jussprofessor ved Universitetet i Bergen.

- Ufortjent malstrøm

Giertsen la frem sine synspunkter i går, under et seminar om gransking og rettssikkerhet arrangert av Fritt Ord og instituttet for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo.

Blant de mange fremmøtte satt også Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen. De to, som begge var flankert av sine advokater, vekslet ikke et ord under seminaret.

I sitt innlegg trakk Giertsen flere paralleller mellom Valla-saken og UDI-granskingen, som endte med at Manuela Ramin-Osmundsen trakk seg som direktør i mai i fjor.

— Noen vil kanskje si at granskinger er noe toppledere må tåle. Men både UDI- og LO-saken er over enhver rimelig tålegrense. Ingen fortjener å bli virvlet inn i en malstrøm som dette, sier Giertsen.

Han stiller seg dessuten kritisk til Fougner-utvalgets konklusjon.

— Granskingsutvalget har ikke levert et troverdig svar på det spørsmål om mobbing som utvalget stilte, sier han.

- Knusende kritikk

Gerd-Liv Valla var tydelig fornøyd med Giertsens innlegg. Hun nikket bifallende flere ganger under det knapt timelange foredraget.

— Dette synes jeg var meget interessant. Det er viktig at det settes søkelys på en sånn type gransking, sa en meget ordknapp, men smilende Valla, da hun forlot seminaret etter jussprofessorens innledningsforedrag.

Hennes advokat, Harald Stabell, var også meget tilfreds med det han hørte.

— Dette er en knusende kritikk av utvalgets arbeid, saksbehandlingen og de konklusjonene utvalget trakk. Etter min oppfatning var Giertsens gjennomgang faglig godt fundert, sier Stabell.

Han deler også synspunktet om at LO aldri burde ha nedsatt et granskingsutvalg.

— Konflikten burde vært løst internt. Og forutsetningen for å nedsette utvalget var dessuten en helt annen enn det som ble utvalgets arbeidsopplegg. Utvalget holdt seg ikke bare til å finne ut hva som hadde skjedd, som jeg tror var LOs utgangspunkt, men utvalget trakk også rettslige konsekvenser ut av det, sier Stabell.

- Burde ikke ha trukket seg

Jussprofessor Henning Jakhelln var også blant deltakerne på gårsdagens seminar. Han mener Valla ikke burde ha trukket seg, men overlatt til LO-ledelsen å avgjøre hennes videre fremtid. Det synes Stabell er et «interessant poeng».

— Men hun ble så overrumplet av utvalgets konklusjoner og det som skjedde at hun ikke så noen annen utvei enn å trekke seg, av hensyn til LO, sier Stabell.

— Som jeg tidligere har sagt: På grunnlag av det som kom frem i utvalget, ser jeg ingen grunn til at hun burde har trukket seg, legger advokaten til.

- Ingen kommentar

Advokat Jan Fougner, som ledet utvalget som gransket Valla-saken, deltok ikke på gårsdagens seminar. Han ønsket heller ikke å kommentere juskollegenes synspunkter på utvalgets arbeid.

— Jeg har ingen kommentarer. Vårt opplegg har vært at vi har laget en rapport, hvor vi har redegjort for hvordan vi har tenkt og hvordan vi har jobbet. At andre har synspunkter på det, er helt naturlig, sier Fougner.

FORNØYD: Gerd-Liv Valla erfortsatt sykmeldt, men deltokpå gårsdagens seminar omgransking og rettssikkerhet.¿ Dette var meget interessant,sa hun etter å ha hørt JohanGiertsens innledningsforedrag.
Bjelland, Håvard
HØYREMANN: Jussprofessor Johan Giertsen deltok på seminaret for ådiskutere de rettssikkerhetsmessige sidene ved Valla-saken. ¿ Noen tror atdette er et opplegg fra venstresiden for å rehabilitere Valla. Men jeg har værtmedlem av Høyre i 35 år, sier Giertsen.
Bjelland, Håvard
ISFRONT: Ingunn Yssen leste om sintidligere sjef på forsiden av VG i går,men ønsket ikke å snakke med hennedirekte. ¿ Det har jeg ikke behov for,sa Yssen.
Bjelland, Håvard