– Vi er selvfølgelig glade og lettet over at det ikke ble funnet spor av farlige stoffer i brevene, sier vaktleder Jostein Plassen ved Kriminalvakta i Oslo til NTB.

Det er inntil nå 16 husstander i Oslo som har mottatt mistenkelige brev. Alle vil bli analysert, opplyser politiet.

– Enkelte personer som hadde mottatt brev med pulver, reagerte ikke på det før de ble kjent med medieoppslagene. Jeg fikk senest en telefon fra en person i dag som fortalte at han ikke hadde foretatt seg noe etter å ha fått et slikt brev i posten før helgen, sier Plassen.

Personene i de fem husstandene der prøvene ga negative svar, kan nå flytte tilbake til sine boliger.