HALLGEIR OFTEDAL

Advokat Pettersen: — Jeg vil minne dere om at rettsmedisinsk sakkyndig, Torleiv Rognum, sa at det kan ha vært samme gjerningsmann som tok livet av begge jentene. Det svekker Jan Helge Andersens forklaring om det som skjedde på åstedet.

Andre rettsmedisinske funn svekker også tiltalen mot Viggo Kristiansen. Det er heller ikke funnet noe drapsvåpen. Blant de knivene som er funnet hos Viggo Kristiansen, er det ikke noen som kan knyttet til Viggo Kristiansen.

Påtalemyndigheten har ikke ført bevis for at Viggo Kristiansen deltok i voldtektene og drapene av de to jentene i Baneheia.

Aktor har prosedert på objektive bevis som alene kan felle Kristiansen. Disse bevisene forteller ikke at Viggo Kristiansen har vært i Baneheia og begått voldtekt og drap.

Selv om mange, inkludert pressen, forlanger at noen må dømmes, kan retten likevel ikke dømme Viggo Kristiansen.

Om overgrepene mot de to små barna som Viggo Kristiansen også er tiltalt for: Kristiansen har bare tilstått overgrep mot en jente, og nekter overgrep mot en gutt.

Retten må ikke falle for fristelsen til å konkludere med at dersom Viggo Kristiansen har begått overgrep mot jenten, så har han også gjort det samme mot gutten.

Kikkersaken på Eg er erkjent, og Viggo Kristiansen skal straffedømmes for denne del av tiltalen.

Når det gjelder sikring, behøver ikke retten idømme sikring selv om betingelsene er tilstede. Kristiansen har mangelfullt utviklede sjelsevner, har de sakkyndige forklart.

Det foreligger heller ingen kvalifisert gjentakelsesfare for straffbare handlinger. Skulle Viggo Kristiansen bli frifunnet for Baneheiasaken, har de sakkyndige konkludert med at gjentakelsesfaren er større fordi det gis en relativt sett kortere fengselsstraff og fordi det dreier seg om seksuelle overgrep.

Kristiansen erkjenner heller ikke noe erstatningsansvar i forbindelse med drapene, fordi han ikke har vært med på dette. Selv om det stilles mindre krav til beviset i forbindelse med erstatningssaken i forhold til straffesaken, er vilkårene ikke oppfylt for erstatning.

Når det gjelder erstatning i forbindelse med de seksuelle overgrepene mot to barn, avvises kravet når det gjelder den lille gutten. Når det gjelder jenten, erkjennes det betaling av erstatning.

Under forutsetning av frifinnelse i Baneheiasaken, ligger det seksuelle overgrepet Viggo Kristiansen gjennomførte seks-sju år tilbake i tid. Han var da under behandling for MBD. Han hadde personlig en vanskelig tid da overgrepet mot jenten fant sted. Det er derfor formildende.

Jeg oppsummerer Baneheiasaken slik som grunnlag for frifinnelse av Viggo Kristiansen:

  • Redningsplanken fra politiet
  • Ingen har sett Viggo i heia 19. mai
  • Både Jan Helge og Viggo var på parkeringsplassen klokken 18
  • Ingen har sett Viggos sykkel ved bommen.
  • Det er funnet er hårstrå som ikke tilhører de tiltalte eller ofrene en drøy meter over åstedet.
  • Tekstmeldingene som er mottatt og sendt, innsnevrer tidsrommet for når han kan ha vært på åstedet så mye at det ikke praktisk er mulig å ha vært på drapsstedet.
KREVER FRIFINNELSE: Viggo Kristiansens forsvarer, Tore H. Pettersen, hevdet i retten fredag at bevisene er for svake mot hans klient. I bakgrunnen skimtes Jan Helge Andersens forsvarer, Ben Fegran. (Foto: Hallgeir Oftedal)