— Men det er riktig at vi tar høyde for ulike risikofaktorer som vekt, alder, sykdomshistorie osv, sier Ørner.

Det betyr blant annet at alle over 70 år rutinemessig skal undersøkes av opererende kirurg og anestesilege før de legges på operasjonsbordet.

Avviser yngre folk også

— Vi er et dagkirugisk senter, og det innenbærer at vi er nødt til å ta hensyn til medisinske indikasjoner, men alminnelig helsetilstand er mye viktigere enn alder. Det hender vi avviser folk under 70 også, sier Ørner.

Han sier pasienten ikke har blitt avvist, men ser ikke bort fra at hun i dette tilfellet kan ha oppfattet slik.

— Det må i så fall bero på en misforståelse, som vi beklager, sier Ørner.

Ukjent fenomen

Aldersgrenser er et ukjent fenomen for de andre private sykehusene som Helse Vest har avtaler med.

Colosseum Klinikken i Stavanger er blant dem som tar imot pasienter fra hele Vestlandet.

— Vi har ingen aldersgrenser her, nei. 70-åringer er absolutt velkomne, sier ortoped Asvaldur Arthursson til BT.

Han understreker dessuten at behovet for ortopediske inngrep, spesielt i hender og føtter, har en tendens til å øke nettopp etter fylte 70.

— Riktignok kan vi ikke ta imot pasienter som nettopp har hatt store hjerteinfarkt eller som av andre grunner har en svært høy risiko for komplikasjoner, men det er også den eneste begrensningen, sier han.

Ny klinikk opererer alle

Heller ikke Vestnorsk Ortopedisk Sykehus, som åpner på Haraldsplass mandag, har noen form for aldersbegrensninger. Senteret er spesialisert for rygglidelser, og har avtale med Helse Vest.

Den private klinikken Aleris sykehus og medisinske senter i Trondheim utfører også ortopediske operasjoner for Helse Vest. Heller ikke her har de aldersgrenser.