Han sier at et slikt pålegg fra Konkurransetilsynet vil være helt uakseptabelt for selskapet.

–Selskapet ville bli satt helt tilbake i konkurranseforholdet til andre internasjonale flyselskaper, og vi vil miste enhver evne til å betjene våre passasjerer på en tilfredsstillende måte, sier Reitan.

Ut over dette vil ikke visekonsernsjefen i SAS kommentere de øvrige krav Kredittilsynet via forskjellige talspersoner har fremmet for at transaksjonen mellom SAS og Braathens skal kunne aksepteres.

NTB