— Vi bestrider ikke at eiendommen har en skade. Vi mener imidlertid at det ikke er en vesentlig mangel. Og om det er en mangel, bør prisavslaget være lavere, sier Stine Nordgren Johannessen.

Hun representerte Anticimex i retten, og forteller at de anker fordi de er uenige i både bevisførselen og lovanvendelsen.

Størstedelen av kravet var knyttet til utbedring av taket, hvor det var funnet muggsopp.

Mens boligkjøperne og en takstmann mener skaden må repareres fra utsiden, mener forsikringsselskapet det kan tas fra innsiden. Dette vil være langt billigere.

— Hvorfor var Anticimex aldri på befaring på eiendommen?

— Om en kjøper mener det er mangler, er det kjøperen selv som må dokumentere manglene, sier hun.

Nordgren Johannessen mener også det er galt at Anticimex skal bære de fulle saksomkostningene.

— De har ikke fått fullt medhold i saken de har anlagt mot forsikringsselskapet og selgerne. Derfor skal de heller ikke få dekket alle saksomkostningene, sier hun.

Familien Strømsnes Ferreira mener også at Anticimex bevisst har halt ut tiden for å få dem til å gi opp.

— Vi har ingen interesse av at sakene tar lengre tid enn det som er nødvendig. Om mulig ønsker vi å løse sakene før de havner i retten, sier Joar Heide, også han advokat for Anticimex.

Anticimex selger om lag 5000 forsikringer i året. Selskapet vil ikke opplyse nøyaktige tall, verken på solgte forsikringer, antallet klager eller hvordan de løses.

— De langt fleste sakene løses gjennom at vi blir enige, enten før eller etter saken har nådd rettssystemet. Vi oppfatter også at vi har en reklamasjonsandel som er lavere enn det som er vanlig for slike forsikringer, sier Heide, som mener det normale er rundt 20 prosent.

Han mener også at forsikringen, siden det på forhånd blir laget en grundig tilstandsrapport, gir en ekstra trygghet til partene og dermed også kommer kjøperen til gode.

I september i år sa regionsjef Vidar Holm i Forbrukerrådet at kjøperforsikring var unødvendig.