Inga Sverdrup

Metkel Betews forsvarer, Marius Dietrichson prøvde under sin utspørring å stille spørsmål ved 56-åringens troverdighet. 56-åringen forklarte seg tidligere i dag om sine samtaler med Metkel N. Betew i dagene etter ranet. I disse samtalene skal Betew ha innrømmet å ha vært med på ranet. Betew skal også ha gitt 56 åringen flere detaljer om gjennomføringen av ranet, og navngitt flere andre av de tiltalte. Dette forklarte vitnet seg om tidligere i dag.

Ved å vise til flere avisoppslag antydet Dietrichson at 56-åringen hadde plukket opplysningene fra media.

— Ved første gangs gjennomgang ser det ut som om denne personen har snakket med en raner, og at Betew derfor er skyldig. Det jeg vil bevise er at all denne informasjonen kan hentes fra avisene. Dette er i virkeligheten ikke unik informasjon, sa Dietrichson.

56-åringen gjentar på Dietrichsons inngående spørsmål, at han bare forklarer seg om det Betew har fortalt ham.

— Er det noe informasjon som ikke stammer fra Betew? ville sorenskriver Helge Bjørnestad vite.

— Nei, alt jeg har fortalt her har jeg fra Betew. Han var hos meg i to dager og i dag skulle jeg ønske at han ikke hadde fortalt meg så mye, sa 56-åringen.