BT skrev i går at Arbeiderpartiet snur i spørsmål om bygging av Hardangerbrua, noe som sikrer bredt flertall for broprosjektet på Stortinget.

Det var Arbeiderpartiets samferdselspolitikere på Stortinget Sigrun Eng og Oddbjørg Ausdal Starrfelt som fortalte om partiets nye standpunkt.

Men Venstre-leder Lars Sponheim advarer hardingene mot å tro på løftene.

— Tro ikke på dem. De ga løfter om dette før broprosjektet ble behandlet i Stortinget forrige gang også. Likevel stemte nesten hele stortingsgruppen mot prosjektet den gang, sier han.

Forrige gang Stortinget behandlet saken var i 1996. Da stemte hele Aps stortingsgruppe imot, med unntak av de fem representantene fra Hordaland.

Er for, men ...

Samferdselsminister Torild Skogsholm (V) har varslet at regjeringen skal komme med en ny sak om Hardangerbrua til Stortinget før valget i høst.

— Venstre er for Hardangerbrua hvis finansieringen er på plass, sier Sponheim, men legger likevel til:

— Jeg tror broen kommer, men det er viktig å velge riktig tidspunkt så ikke hardingene blir skuffet igjen.

— Mener du det er for tidlig nå?

— Jeg er livredd for at Hardanger skal tape en gang til. Det vil gjøre at Hardanger blir splittet. Hvis man heller satser på veier og økt trafikk, vil broen kommer etter hvert, sier han.

— Er du for Hardangerbrua?

— Jeg kan ikke være prinsipielt imot en veistrekning på 1,3 kilometer, sier han.

Vil kjempe imot

En som derimot er iherdig motstander av broen er RV-leder Torstein Dahle.

— Jeg kan love at kommer jeg inn på Stortinget, skal jeg kjempe som en løve for bedre kommunikasjon i Hardanger, det vil si gå imot Hardangerbrua, sier han.

Han mener broen vil redusere trafikken på fergesambandet Kvanndal-Utne, noe som på sikt vil føre til dårligere fergetilbud.

— Det vil føre til lengre reisevei mellom de mest folkerike delene av Hardanger og Østlandet, sier han.

I tillegg vil det bli brukt offentlige midler som ellers kunne gått til rassikring, bredere veier og Jondalstunnel.

— Jeg er så optimistisk at når de forskjellige representantene på Stortinget får vite at dette er et prosjekt som ikke folket i Hardanger står bak - bare ordførerne - og når jeg kan legge frem argumenter for at dette er et utviklings- samferdsels- og miljømessig dårlig prosjekt, tror jeg det er mulig å overbevise et flertall av dem.

I dag er det bare SV av partiene på Stortinget som er imot Hardangerbrua.