15. juni avsluttes etter planen Orderud-saken. En uke senere håper sorenskriveren å ha dommen klar.Tidsskjemaet er stramt, vitnelisten lang, og mange tviler på om den ambisiøse tidsplanen i norgeshistoriens mest omtalte drapssak holder.— Vi skal være ferdig, slik at dom blir avsagt 22. juni, sier sorenskriver Trond Våpenstad med ettertrykk.Dagen i dag går med til å høre de to statsadvokatenes oppsummering av saken, hvilken strategi de har for bevisførselen. Så får de fire tiltaltes forsvarere ordet med bemerkninger til aktoratets innledningsforedrag.Først fredag kan den første av de fire tiltalte, Per Orderud, slippe til med sin partsforklaring. Sorenskriver Våpenstad har bestemt at det skal kjøres firedagers uker under saken. Det betyr at de fire tiltalte tidligst blir ferdig i vitneboksen i slutten av neste uke.Deretter står vitnene for tur. Dem er det et sted mellom 120 og 140 av. Noen kan imidlertid bli frafalt underveis. Det er et massivt medieombud som kommer til å følge saken. Sirkuset blir ekstra omfattende i dag når de tiltalte tar plass i retten for første gang. Tre av de fire tiltalte har akseptert at det blir tatt bilder av dem før retten settes. Bare Lars Grønnerød har sagt nei til å bli avbildet.I rettssalen er det plass til 110 tilhørere. Media disponerer 78 av stolene, pårørende 23.