– Hun har bare bidratt til å skape uklarheter om saken. Hun er svekket og avslører at hun ikke er skikket til å være statsråd, sier Frp-formann Siv Jensen til NTB.

Les også: Manuela: — Vi er ikke nære venninner

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte tirsdag et brev til barne- og likestillingsministeren med spørsmål rundt hennes habilitet og saksbehandling. Komiteen vil vite om ansettelsesprosessen ble endret underveis uten at søkerne ble informert og hvilke forhold som ifølge Ramin-Osmundsen gjør det nødvendig å styrke ombudets juridiske ekspertise.

Kritisk

Frp-formann Siv Jensen er kritisk til selve utnevnelsen av Ida Hjort Kraby som barneombud så vel som Ramin-Osmundsens egen håndtering av saken.

– Det kan se ut som om man har bestemt seg for å få inn en person i jobben som ikke nødvendigvis skal ivareta barns interesser, men regjeringens interesser, sier Jensen.

Fremskrittspartiet har også tidligere vært kritisk til utnevnelsen av Manuela Ramin-Osmundsen som ny barne- og likestillingsminister. Med henvisning til den såkalte UDI-saken uttrykte Jensen mistillit til statsråden allerede samme dag som hun ble utnevnt.

– Er det slik at tilliten din til Ramin-Osmundsen er ytterligere svekket?

– Ja, det er det ingen tvil om. Det har med hele hennes håndtering av saken å gjøre. Den har vært usedvanlig klønete, sier Jensen.

Frp-formannen mener saken også har implikasjoner for det nye barneombudet.

– Hun har klart å skape en situasjon hvor det er vanskelig å ha tillit til Kraby. Alle vil jo lure på om hun vil være det uavhengige ombudet hun skal være, sier Jensen.

Høring ikke avgjort

Det er ikke tatt noen beslutning om at komiteen skal åpne sak og eventuelt innkalle statsråden til høring.

– Vi har oversendt noen relevante spørsmål som jeg regner med at barne- og likestillingsministeren vil svare på. Deretter får vi se om det er grunnlag for å stille nye spørsmål og eventuelt åpne sak, sier fungerende komitéleder, Øystein Djupedal (SV) til NTB.

Ola T. Lånke (KrF) mener det er gode grunner til å stille spørsmålene og sier det ikke er Stortinget uvedkommende hvordan prosessen ved ansettelser er, selv om det er statsrådens ansvar.

Høyres Per-Kristian Foss er enig:

– Når det reises begrunnede spørsmål både om habilitet og ikke minst om ansettelsesprosessen var forhåndsbestemt, er det grunn til stille spørsmål. Men jeg trekker ikke noen konklusjoner før jeg får svar på de spørsmålene vi har stilt. Det er for tidlig å si hva det vil ende opp med. Vi går skrittvis fram, og statsråden skal få alle muligheter til å svare for seg, sier Foss til NTB. Han mener at Ramin-Osmundsen hadde stått sterkere om hun hadde valgt en settestatsråd i denne saken.

Diskuterer ordningen

I dag er det regjeringens ansvar å oppnevne barneombud, likestillingsombud og forbrukerombud, mens Stortinget oppnevner sivilombudsmann og ombudsmann for Forsvaret. Høyre vil onsdag legge fram et representantforslag i Stortinget om at alle ombud i framtiden skal oppnevnes av Stortinget.

– Vi foreslår at mulighetene for en annen prosedyre for oppnevnelse av ombud enn i dag bør utredes, sier partiets nestleder Per-Kristian Foss til NTB.

Kontrollkomiteens leder, Øystein Djupedal (SV), sier det finnes argumenter for en endring.

– Uansett hvem som ansetter, forutsettes det at ombudene er uavhengige både av storting og regjering. Ombudene skal være advokater for de gruppene de er valgt for å ivareta, sier han.

Djupedal ser for seg en interessant og spennende debatt om temaet og sier at han for sin egen del ikke har konkludert. Heller ikke KrF, Venstre eller Senterpartiet har gjort opp endelig mening om saken.

Hva synes du om barneombud-saken? Si din mening under!

Morten Holm / SCANPIX