— Det var en unik, historisk konferanse, fastslår Solheim etter at klimaforhandlingene i Danmarks hovedstad ble avsluttet nesten et døgn på overtid lørdag.

Solheim mener man først om noen år vil kunne bedømme utfallet av møtet, som av mange har blitt betegnet som tynt og utilstrekkelig.

Den norske miljøvernministeren mener samtidig at det var en skam hvordan krangling om dagsorden og prosess fikk stjele tiden fra de reelle forhandlingene underveis.

— Jeg vil ikke legge skylden på noen bestemt, men det er ikke tvil om at det var store problemer i håndteringen av konferansen, sier Solheim.

Han tok tidligere i uken de hardt prøvede danske møtevertene i forsvar, etter at de regelrett ble skjelt ut av enkelte lands delegasjoner.

— Danskene har hatt verdens vanskeligste jobb denne uken, nøyer han seg med å si lørdag.

Solheim trekker fram finansieringen av klimatiltak og regnskogvern som klare positive trekk i det endelige forliket, i tillegg til at land som Kina går med på en viss internasjonal overvåking av klimatiltak i de enkelte landene.

Samtidig regner han med at de aller, aller fleste av de deltakende landene vil slutte opp om teksten som det er opp til den enkelte å føye seg til.

Det overveiende flertall av verdens land ønsker å delta, mens det var stor frustrasjon over innsigelsene fra land som Venezuela og Saudi-Arabia underveis, oppsummerer Solheim.