— Den typen diagnose er omdiskutert. Vi bruker ikke det begrepet, vi velger heller å beskrive hva som faktisk har skjedd. Jeg tror at pedofilidiagnosen vil være borte fra diagnosesystemene i psykiatrien i løpet av noen år, sa psykolog Thore Langfeldt da han i dag forklarte seg i saken mot Erik Andersen.

Pedofilibegrepet er så monsterpreget at det har mistet sin juridiske verdi

- Ingen garanti

Langfeldt jobber ved Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST). Han møtte i dag i retten som såkalt privat sakkyndig i saken mot Erik Andersen, etter forsvarernes ønske. Han har siden sommeren 2008 vært Andersens terapeut, og er innkalt for å gi dommerne sin vurdering av Andersens utvikling.

Om to uker skal de rettsoppnevnte sakkyndige Pål Grøndahl og Henning Værøy gi sin forklaring for retten. I sin rapport har de konkludert med at Andersen er pedofil, og at det er fare for at han vil begå nye overgrep i fremtiden. De mener det ikke går an å gi et klart svar på hva slags innvirkning terapi vil ha på gjentakelsesfaren. Langfeldt vil heller ikke være bombastisk på dette punktet:

— Det er ingen som kan si noe sikkert om resultatet av en behandling. Ingen kan gi noen garanti for hva som vil skje etterpå, men man kan se under behandlingens forløp om det går riktig vei, sa Langfeldt.

— Positiv utvikling

Han mener imidlertid at Andersen vil ha stor nytte av den typen behandling IKST tilbyr, og at han allerede er på god vei.

— Han er i en positiv utvikling, blant annet ved at han har erkjent sin egen homofili, sa psykologen.

I retten i dag beskrev Langfeldt sine egne forskningsprosjekter, og fremhevet blant annet at voldtektsforbrytere som har fullført behandling ved IKST ikke har hatt tilbakefall.

Langfeldt har i flere tiår jobbet med behandling av seksualforbrytere. Han har også oppdrag som rettsoppnevnt sakkyndig, blant annet i saken mot den overgrepsdømte eks-politimannen Johan Martin Vie i Bergen tingrett i vinter.

I denne saken konkluderte han med at Vie ikke kunne diagnostiseres som pedofil, et synspunkt både rettsmedisinsk kommisjon og dommerne var uenige i. Dommen mot Vie er senere anket til lagmannsretten.

Monsterpreget

Langfeldt har tidligere uttalt at han mener begrepet pedofili brukes på en uheldig måte, både i psykiatriens diagnosesystemer og i dagligtale, noe han gjentok i retten i dag.

— Pedofilibegrepet er så monsterpreget at det har mistet sin juridiske verdi, sa Langfeldt.

Psykologen mener Andersens undertrykte homofile følelser er en del av forklaringen på overgrepene 57-åringen har begått.

Ut fra sin erfaring med behandling av seksualforbrytere, mener Langfeldt at menn som begår overgrep mot gutter er homofile, og som oftest såkalte maskuline homofile.

— De har ikke blitt sett som homofile av sine omgivelser, og har hatt problemer med å utvikle en homofil identitet. De fleste har heller ikke tenkt på seg selv som homofile, sa Langfeldt.

Andersen passer inn i denne kategorien, mener psykologen.

— Vi har brukt mye tid på dette, og han nektet for det i starten, men til slutt kom det frem at han har en homofil komponent, sa Langfeldt.

Barndommen

Han mener flere overgrep Andersen skal ha blitt utsatt for i barndommen har forstyrret hans utvikling av en seksuell identitet.

— Det har i hvert fall vært to-tre alvorlige situasjoner, som klart er med på å skape problemer for å utvikle en normal seksuell identitet, sa Langfeldt.

Han mener den spesielle fremgangsmåten Andersen skal ha benyttet overfor unge gutter, med å få dem til å lete etter noe i lommen sin, kan stamme fra en episode da Andersen var 17 år gammel.

Han jobbet da på en bensinstasjon, og var sølete av olje etter å ha jobbet med en bil. Da han skulle låse opp døren til bensinstasjonen, ba han en yngre gutt som var til stede om å finne nøklene i lommen sin,

Spennende

  • Da forteller han at han kjente at det var spennende at det var en gutt der i lommen og tok opp de nøklene.

— Ut fra vår vurdering kan dette være noe som har startet et slags modus i det som har hendt senere. Vi kjenner det igjen fra de overgrepene han senere er tatt for, sa Langfeldt.

Rettssaken der Erik Andersen står tiltalt for overgrep mot 66 gutter, har pågått siden november i fjor.

Retten er ferdig med å høre forklaringene til ofrene i saken, nå pågår generell bevisførsel. Rettssaken antas å være ferdig rundt påsketider.