— Jeg har snakket med ham om de mulige utfallene, at han kan bli vurdert som tilregnelig eller utilregnelig. Min vurdering er at han ikke vil bli overrasket over den konklusjonen som er fattet, sier Lippestad til TV 2 tirsdag ettermiddag. Han tror Breivik vil ta det rolig når han gjøres kjent med rapporten tirsdag.

Forsvareren ønsket ikke å svare på spørsmål om hvorvidt Breivik har innsikt i sin egen tilstand.

— Da beveger vi oss over i det medisinske, så da må jeg henvise til rapporten og det de sakkyndige legger fram der.

Advokaten la tidligere på dagen ikke skjul på at de sakkyndiges arbeid blir viktig for den videre utviklingen i saken.

— Nå får vi se hva kommisjonen kommer fram til, og om den blir stående er det klart at saken har tatt en helt ny vending, sier Lippestad til NRK.

Etter at de sakkyndige konkluderte med at Breivik lider av paranoid schizofreni sier Lippestad at teamet av forsvarere nå må se nærmere på hvordan de skal legge opp saken videre.

— Det er ingen konflikt mellom meg og min klient. Vi har hele tiden hatt en åpen kommunikasjon. Vi har kommunisert ganske klart om hva som er min strategi og måte å se saken på, sier han.