KARI PEDERSEN

Kommunaldepartementet og Kommunenes Sentralforbund (KS) samarbeider om å utrede fremtidige kommunesammenslåinger. Regionsprosessen har departementet avslått å ta del i. Her er det KS som presser på.

En ting om gangen

Høyres Erna Solberg begrunner departementets holdning med at fylkeskommunene er i gang med en fireårig forsøksperiode.

— Vi sa at fylkeskommunen skal evalueres når forsøksperioden er over om tre år. Derfor har vi avslått invitasjonen fra KS, sier Solberg.

Forsøkene som kommunalministeren sikter til er flere. For det første er samtlige fylkeskommuner gitt et større ansvar for regional utvikling.

For det andre prøver flere fylker ut nye styringsmodeller. Blant annet har vestlandsfylkene fått utvidet styring med samferdselsprioriteringene, mens Møre og Romsdal og Hedmark er blitt såkalte enhetsfylker. Her er det statlige fylkesmannsembetet og fylkeskommunen slått sammen.

— Hvis vi mener noe med forsøksvirksomheten, må vi ta oss tid til å la forsøkene virke, sier ministeren.

- Ikke viktig for Bergen

Høyre har programfestet at landet skal ha to forvaltningsnivåer. Erna Solberg sto sentral da partiet gjorde vedtak om dette i 1996 og står fast på det standpunktet:

— Vi ønsker to nivåer fordi det ganske enkelt ikke er nok oppgaver til å ha et folkevalgt nivå mellom kommunen og staten, sier Solberg og legger til.

— Dette fortoner seg mest som en sak som forener distrikts-Norge i kampen mot Oslo-makta.

— Du er selv bergenser. Er det ikke viktig for Bergen at flere avgjørelser blir tatt i et regionråd og mindre makt sitter i Oslo?

— Nei, det er ikke viktig for noen å skape flere politiske nivåer hvis ikke politikerne som sitter der, har reell makt. Det må være mulig å etablere partnerskap i det sivile samfunn uten at vi skal ha et kremlag av direktevalgte politikere som skal smøres på toppen av det hele, sier hun.

Vil betakke seg

Erna Solberg tror de nye landsdelsfylkene eller regionene vil prøve å ta over oppgaver som kommunen har i dag:

— Den dagen det går opp for ordførerne, vil de nok betakke seg, sier Solberg.

Solberg har mer tro på nye regionkommuner - at kommunene slår seg sammen til så store enheter at de kan overta oppgaver både fra fylkeskommunen og staten.

TO NIVÅER NOK: - Den dagen ordførerne innser at regionene vil frata kommunene oppgaver vil de nok betakke seg, sier kommunalminister Erna Solberg.<p/>ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ