For Senterpartiet ble årets stortingsvalg det dårligste valget noen sinne. Etter å ha vippet på sperregrensen, klarte partiet å karre seg til 5,5 prosent av stemmene.

— En kamp med nebb og klør, sier partiets egen havarikommisjon, som i dag la frem evalueringen av det elendige resultatet.

Navarsete var for dårlig forberedt

I rapporten får partiet kritikk for alt fra dårlige valgkampsaker til sviktende ledelse i valgkampen. Partileder Liv Signe Navarsetes får personlig refs for hvordan hun opptrådte i TV-debatter.

— Partilederen fremstår som for dårlig forberedt og med høye skuldre, skriver utvalget, som så seg nødt til å undersøke hvordan Navarsete prioriterte tiden i valgkampen.

De slår fast at Navarsete var for dårlig forberedt til debatt.

— Evalueringsutvalgets undersøkelser viser at det ble satt av for lite tid til forberedelse av partilederen før de store debattene, skriver utvalget.

Krise i media

Gjentatte og langvarige mediekriser har også skadet partiet.

— Perioden fra Åslaug Hagas avgang i 2008 til dags dato vært preget av mer eller mindre sammenhengende krisehåndtering, heter det i rapporten.

Særlig trekker utvalget frem kontroversene rundt Eidsiva Energi og Tromskraft i 2010, der Senterpartiet mottok ulovlig partistøtte. Deretter følger en lang liste over saker:

  • Gave-saken, der blant annet Liv Signe Navarsete måtte levere tilbake et gullarmbånd til 26.000 kroner til Kjell Inge Røkke.
  • Mislykket skifte av logo
  • Omtale av Navarsetes temperament
  • Konflikten mellom Navarsete og leder i Senterungdommen, Sandra Borch
  • Forholdet mellom Navarsete og nestleder Ola Borten Moe

- Ikke mistillit mot meg

På partiets pressekonferanse avviser Navarsete at rapporten uttrykker mistillit mot henne som partileder.

— Det har ikke vært noe krav fra partiorganisasjonen at jeg skal gå av. Rapporten gir et nyansert syn, sier Navarsete.

Navarsete innrømmer imidlertid at samarbeidet i partiledelsen ikke har fungert som det skulle.

— Flere er av den oppfatning at man i store deler av valgkampen manglet ledelse, skriver utvalget, som slår fast at det ikke har vært tilstrekkelig tillit mellom ledende personer.

— Samarbeidet mellom oss i ledelsen har ikke fungert som den skulle. Det må vi arbeide med, medgir Navarsete