Wiik Sørvik viste til et tilfelle hvor Andersen forklarte at han var i Oslo ransdagen, uten at det skal ha kommet oppfølgingsspørsmål fra aktor i fengslingsmøtet.

— Hvorfor ikke?

— De ønsket at jeg skulle gå i avhør. Da kunne de gjøre det på sin måte, hevdet Andersen.

— Jeg kjenner til det der ja, sa Wiik Sørvik.

29-åringen forklarte også om avhør hvor han satt i tung narkorus, og hvor det skal ha kommet til kraftige munnhuggeri mellom ham og politiet.

Andersen forklarte også at han siden ungdomsårene har slitt med psykiatriske lidelser, og at han ved flere tilfeller har vært til behandling. De siste årene skal han ha slitt med psykoser i forbindelse med rusmisbruket.

— Du har jo også diagnosen ADHD, opplyste advokat Wiik Sørvik.

29-åringen hevdet også at han ikke hadde fem flate øre i tiden etter ranet.

— Så mens de andre tiltalte skal ha disponert millioner av kroner, måtte du selge dop for å ha penger til å leve for, bemerket forsvarer Steinar Wiik Sørvik.