ARNE COLLIANDER Frogner

I retten onsdag fortalte Per Orderuds advokat, Rolf Nybakk, at han samme dag som trippeldrapet fant sted, orienterte Per Orderud om at det nå gikk mot forlik i den opprivende striden med faren om gården.

— Det overrasker meg dersom Nybakk har sagt til sine klienter at det gikk mot forlik. Det var det etter min mening ikke grunnlag for, forklarte Ole Edw. Hagen til Nes herredsrett.

Advokaten var den siste som var i kontakt med Kristian Orderud før han ble myrdet.

Hagen forklarte videre at det etter hans mening var flere uavklarte forhold før partene kom frem til et eventuelt forlik.

— Jeg har overfor mine klienter ikke gitt uttrykk for at et forlik var nært forestående, understreket han i retten.

Han sa videre at han ble overrasket over at Per Orderuds advokat. Rolf Nybakk, svært kort tid etter trippeldrapet tok kontakt og slo fast «at nå er vel saken avsluttet».

— Det syntes jeg var upassende. Begravelsen var ennå ikke overstått, sa advokat Hagen.

Deretter ble Hagen eksaminert av Per Orderuds forsvarer, advokat Cato Schiøtz. Han klarte ikke å rokke ved Hagens oppfatning av at det ikke lå an til et forlik da trippeldrapet fant sted.