— Et slikt fond vil påvirke våre ruter, men minst like viktig er oppfølgingen fra reiselivet i regionen, sier Skjeldam.

Han er ikke fornøyd med hvordan reiselivsnæringen på Vestlandet markedsfører seg rundt om i verden.

— Det er allerede ruter til London og Paris hvor det er et stort potensial for å hente flere turister til Norge. Vi føler at reiselivet på Vestlandet ligger langt bak andre deler av Norge på disse områdene.

Skjeldam viser blant annet til et prosjekt som er på gang i Trondheim. Der ser de på hvordan de tre største eksisterende utenlandsrutene kan utvikles videre.

— Vi er veldig positive til et slikt fond, og vil bidra med innspill. Men det er viktig at det gjøres langsiktig, slik at man ikke bare gir penger til flyselskaper som tenker kortsiktig profitt.