• Jeg har ikke gjort dette for å skade Jens, sa Thorbjørn Jagland. Landsstyret svarte med unison refs.

KARI PEDERSEN

Jagland begrunnet utspillet med hensynet til partiet og behovet for å stanse en pågående kampanje mot Trond Giske. Men han gikk ikke tilbake på noe av det som kom frem i TV 2-dokumentaren.

Derimot prøvde Jagland etter innledningen sin å ta luven av gårsdagens oppslag i VG om at Stoltenberg brøt avtalen de to hadde om å fortsette med delt lederskap til 2004.

— Jeg sa uttrykkelig til VG at dette er detaljer jeg ikke vil gå inn på. Ikke på nåværende tidspunkt.

Stoltenberg var derimot klar på at noen slik avtale aldri har vært inngått.

Støtte til Stoltenberg

Stoltenberg tok ordet etter Jagland og åpnet med en sterk appell om å legge personstridighetene til side.

— Det er en tid for alt, sa Stoltenberg.

Basert på responsen i salen, har de siste dagers hendelser heller styrket enn svekket Stoltenbergs posisjon. Mens Jagland fikk spak applaus, ble den påtroppende lederen avbrutt flere ganger og fikk stående applaus etter sin politiske innledning.

Fullt hus

Først noen minutter før gårsdagens landsstyremøte tok til, ankom Jagland hotellet på Gardermoen.

Da ventet et trettitall journalister og fotografer på den ene av hovedpersonene i den ennå ikke gravlagte lederstriden i Arbeiderpartiet.

Smilende lovet Jagland å gi sin versjon.

— Jeg tror det er nødvendig, sa han

Det syntes ikke landsstyret. Bak lukkede dører fikk Jagland unison refs: - Vi har snakket mye politikk, men alle som har berørt Jaglands innledning, har sagt klart ifra at de tar avstand fra det han har gjort, sa Ranveig Frøiland, fylkesleder i Hordaland.

Tor Bremer, fylkesleder i Sogn og Fjordane sier det slik: - Dette har først og fremst handlet om hvordan vi skal vinne kommunevalget neste år og stortingsvalget om tre år. I den forbindelse har vi hatt en diskusjon om hvordan organisasjonen fungerer og lederne opptrer. De har fått beskjed om å holde maks fokus på politiske saker, sa Bremer.

Hensynet til Giske

— Den pågående nestlederstriden er en viktig grunn til å stikke hull på verkebyllen, sa Jagland innledningsvis og viste til gjentatte giftige angrep på Trond Giske.

— Giske karakteriseres på en måte som stempler hans personlige integritet. Selv det at mannen går i brylluper holdes mot ham. Kan Giske noe for at alle hans venner gifter seg samtidig?

Da jeg trakk meg i vinter, gjorde jeg det fordi jeg personlig ikke orket mer. Samtidig ønsket jeg å skape ro i partiet. To timer etterpå klarte de samme menneskene som hadde forbudt meg å uttale meg om gjenvalg, å lansere seg selv som nestledere.

Hvorfor skulle ikke jeg få komme med min versjon av det som har skjedd? Tusener av mennesker her i landet lurer på hvordan jeg har opplevd det, sa Jagland som karakteriserte avisers versjoner av lederstriden som ærekrenkende.

Stormen stilnet

Jagland avviste at han ga Stoltenberg skylden for Aps nedtur.

— Han fikk et oppdrag det ikke var mulig å leve opp til, sa Jagland og la til: Solidaritetsalternativet som Ap har styrt på grunnlag av, har smuldret opp, og på Stortinget la flertallet opp til kjøpefest.

I går ettermiddag fortsatte debatten bak lukkede dører. Fra informert hold blir debatten karakterisert som mer politisk enn personrettet. Refsen av Jagland var mild. - Denne personstriden er partiet lei av, ble det fremholdt av flere.