— Flertallet av høringsinstansene ønsker å videreføre dagens norm. Regjeringen har nå besluttet at vi vil gå inn for dette, avslører barne- og familieminister Laila Dåvøy overfor Bergens Tidende.

Mange foreldre og barnehageansatte kan nå puste lettet ut etter flere måneders kamp mot forslagene til ny barnehagelov.

Barne- og familieministeren har hisset opp foreldre og Utdanningsforbundet med sine forslag til ny lov. Et av forslagene gikk ut på at barnehagen selv skulle få bestemme bemanningen ut fra barnas alder og forutsetninger.

Nå har regjeringen avgjort at dagens pedagog-norm blir videreført.

I dag skal det være en pedagogisk leder pr. 14-18 barn når barna er over tre år, og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år.

— Det har vært mye debatt, og vi har vært opptatt av å beholde kvaliteten i barnehagen, sier Dåvøy.

Et stort flertall av høringsinstansene gikk inn for dette. 80 prosent av kommunene sier de ønsker å beholde dagens norm.