— Etter vårt syn er det helt åpenbart at denne saken måtte etterforskes, og det er først resultatene som kan føre til at man kan ta en fullverdig rettslig avgjørelse. Det endte med henleggelse, men det skjer ofte, og sånn sett er ikke dette noe nederlag, sier Busch til NRK.

— Det kan ikke føres bevis for at det er levert det man kan kalle hemmeligheter til representanter for det tidligere Øst-Tyskland. De bestemmelser som er tatt inn i siktelsen, kan man altså da ikke føre bevis i forhold til.

I og med at saken er henlagt, sier riksadvokaten at han anser Stein Viksveen som uskyldig.

— Saken er nå henlagt som straffesak, det er endelig, og i vår terminologi er motstykket til det at Viksveen er uskyldig, sier Busch.

(NTB)