I dag tapte Norge saken om hjemfallsretten i Efta-domstolen i Luxembourg. Olje— og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) er svært skuffet over Efta-dommen som fastslår at ordningen med hjemfall for private vannkraftverk bryter med EØS-avtalen.

Les hele dommen her (pdf-fil).

ESA-jurist Per Andreas Bjørgan er fornøyd med dommen.

— Retten er enig i hovedlinjene i vår argumentasjon. Dommen er ganske klar: Norge må likebehandle offentlige og private el-produsenter. Dommen reflekterer også klart at det er opp til Norge hvordan energiforsyingen og eierskapet skal organiseres, sier Bjørgan til bt.no.

Ristet på hodet

Regjeringsadvokatens representanter som var til stede i Efta-domstolen i Luxembourg i dag, ristet på hodet og var tydelig skuffet over dommen. De henviste til Olje- og energidepartementet for kommentarer.

– Offentlig eierskap og kontroll har vært sentralt i norsk vannkraftforvaltning siden 1909 da konsesjonsloven ble innført. Hjemfall er så viktig for Norge at vi måtte prøve denne saken for Efta-domstolen, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen til NTB.

Han forsikrer at alle steiner skal snus for å sikre at det offentlige fortsatt har full styring og kontroll med vannkraftressursene.

– Jeg skal sette mine beste folk på saken, sier Enoksen. Han viser til at dommen er stor og kompleks og at han ennå ikke har fått tid til å studere hele.

- Likebehandling

Men Bjørgan avdramatiserer dommen.

— Det er ikke belegg for å si at dommen legger hindringer i veien for offentlig eierskap, det kreves bare likebehandling. Det er ikke mer dramatisk enn som så, sier Bjørgan.

Domstolen sier med denne kjennelsen både at spørsmålet om hjemfall hører inn under EØS-avtalen, og at Norge bryter paragrafene 31 og 40 ved å kreve at privateide kraftverk skal tilbakeføres til staten uten vederlag etter et visst antall år.

Denne betingelsen gjelder ikke for offentlig eide kraftverk, som har konsesjon uten tidsramme, og som ikke er pålagt krav om tilbakeføring.

Dette mener domstolen er forskjellsbehandling og dermed brudd på viktige prinsipper i EØS-avtalen.

Erlend Aas (arkiv)