– Jeg er verken bitter, innesluttet eller har noe dårlig liv. Jeg har flere ganger sagt at jeg har det bra, og selv om det kan bli litt mye, så har jeg det faktisk bra, sa Valla på spørsmål om hvordan hun har hatt det i tiden etter at hun valgte å gå av som LO-leder.

Valla sa også at bred støtte, blant annet fra LO lokalt, har bidratt til at hun har kommet gjennom prosessen. Hun sa også at det har vært viktig at hun har vært rimelig trygg på det hun har gjort.

— Yssen var sakens kjerne

Under presentasjonen av sin bok «Prosessen» sa Gerd-Liv Valla at det var Ingunn Yssen som gikk til mediene med saken som førte til hennes avgang.

– Det var Yssen som var sakens utgangspunkt og kjerne, sa Valla, som innrømmer å ha gjort feil, men som også sa at hun var nødt til å fortelle hvordan hun oppfattet Yssens arbeidssituasjon.

Valla sa også at det er faktisk feil at hun på flyplassen i Helsingfors hadde skreket til Yssen at hun var udugelig.

– Dette skjedde ikke, og det kunne Fougner-utvalget ha fått bekreftet ved å snakke med vitner som var til stede, sa Valla.

Misfornøyd Jens

Gerd-Liv Valla skriver også at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) var svært misfornøyd fordi hun hadde fått for mye makt som LO-leder.

I en samtale med henne under Yssen-saken påpekte at hun hadde ytt motstand i minst tre konkrete saker, noe som hadde hindret ham i å gjennomføre det han og regjeringen mente var riktig. Det var sykelønnssaken, saken om regjeringens firmabiler og utnevnelsen av Johan Fredrik Odfjell som ny styreleder i Statoil.

Stoltenberg sa til Valla at han var opptatt av at det skulle være balanse i forholdet mellom ham og Valla og mellom Ap og LO.

«Du, Gerd-Liv, må også tåle et nederlag. Vi trenger i det hele tatt en bedre balanse i forholdet mellom deg og meg. En bedre balanse mellom Regjeringskvartalet og Folkets Hus», sa Stoltenberg.

Kvelden før hadde han ifølge Valla skreket til henne på telefonen og sagt at hun hadde håndtert en personalsak helt elendig.

Poppe, Cornelius