LENE SKOGSTRØM

Det mener professor Sturla Eik-Nes ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin ved NTNU i Trondheim.

— Kvinner som skal avslutte et svangerskap fordi det er funnet sykdom eller avvik hos fosteret, trenger å bli tatt hånd om av et profesjonelt team med spesialopplæring - både før, under og etter inngrepet, sier han.

Han mener personalet ved en vanlig kvinneklinikk ikke alltid har den nødvendige kunnskapen som skal til.

— Det gjelder både de psykologiske og de medisinske sidene ved inngrepet. Ikke minst er det viktig å ha rutiner for samtale noen uker etterpå med kvinnene. Mange sliter med alvorlige traumer, sier Eik-Nes.

I går skrev BT om en ny undersøkelse fra Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo om kvinner som har fått påvist Downs syndrom hos barnet etter fostervannsprøve, og deres erfaringer med å avbryte svangerskapet. Kvinnene var fornøyd med informasjon og oppfølging de fikk fra Avdeling for medisinsk genetikk ved Ullevål sykehus før og etter at fostervannsprøven var tatt. Men kvinnene hadde svært forskjellige erfaringer med hvordan de ble behandlet når de skulle utføre senaborten på sykehus.

— Det er et problem vi har vært klar over i mange år at praksisen varierer fra sykehus til sykehus, sier overlege Carl Birger van der Hagen ved Avdeling for medisinsk genetikk ved Ullevål sykehus. - Dessverre er det nok slik at kvinner noen steder blir møtt av personale som tenker: «Har de valgt dette selv, får de ha det så godt.» Meningene om fosterdiagnostikk er jo delte, både i befolkningen og blant helsepersonell.

— Det er ikke lett å få til faste opplegg og ruiner når mange ønsker å avbryte svangerskapet på et mindre sykehus på hjemstedet. Vi anbefaler at dette gjøres sentralt, ved sykehus der avdelingene er større og man har bedre erfaring med slike avbrudd.