Politiet i Oslo bekrefter søndag at de jevnlig får tips og informasjon om at omskjærere bosatt i andre europeiske land og i Somalia tilbyr seg å komme til Norge for å gjennomføre inngrepet her.

Til VG sier Hanne Kristin Rhode, leder av vold og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt, at politiet også har fått tips om at helsepersonell i Norge skal utføre omskjæringer.

– Dersom det skjer er det ytterst beklagelig. Det står fast at utføring av kjønnslemlestelse i Norge er ulovlig og medfører straffansvar for alle involverte i slike handlinger, sier statssekretær Kari Henriksen(Ap) i helse— og omsorgsdepartementet til NTB.

Ikke obligatorisk

Politiets opplysninger gjør det likevel ikke aktuelt å revurderer beslutningen om å ikke innføre obligatorisk helsesjekk av jenter, ifølge statssekretæren.

Henriksen sier at helse- og omsorgsdepartementet ønsker at det skal være rutineundersøkelse av jenter der en kan ha mistenke at det er foretatt omskjæring.

– Men vi er ikke for at undersøkelsen skal gjøres obligatorisk. Tvang i helsetjenesten er et veldig sterkt virkemiddel som vi ikke ønsker å benytte i denne sammenheng. Veldig vanskelige avveininger må foretas før en kan ta i bruk tvangsundersøkelser av personer i Norge, sier hun.

Rutineundersøkelser

I dag er heller ikke helsesjekk av gutter obligatorisk.

– Den er en ren rutineundersøkelse for å sjekke at testiklene er kommet ned i pungen, påpeker Henriksen.

Hun mener de ulike departementene som berøres av kampen for å få bukt med kjønnslemlestelse, samarbeider godt og er godt samordnet:

– Vi har mange nye virkemidler i kampen for å få bukt med kjønnslemlestelse. Flere tiltak er satt i verk for å følge opp handlingsplanen. Vi ser nå at uteapparatet stadig får mer kunnskap og at miljøene selv gjør en veldig god jobb for å følge opp dette internt i de etniske miljøene der kjønnslemlestelse er tradisjon, sier statssekretær Kari Henriksen.