Nokas slo alarm etter at ansatte hadde bitt seg merke i slitte, innleverte sedler som luktet jord .

Nokas-tiltalte Dan Pettersen har forklart at han sammen med medtiltalte Thomas Ingebrigtsen gravde ned 2,5 millioner kroner i et skogholt utenfor Sandnes. Pettersen hevdet 400.000 kroner lå igjen i hullet da han ble pågrepet.

Da Pettersen tok med seg politiet for å vise pengedepotet, var det tomt. Pettersen hevdet det måtte være Ingebrigtsen som hadde tatt pengene. Ingebrigtsen nekter imidlertid for det.

Like etter at Pettersen ga denne nye forklaringen, ga Nokas beskjed til politiet om at de hadde fått inn mistenkelige sedler til destruksjon. Sedlene skal ha vært slitt, og luktet av jord.

Deler av beløpet var allerede destruert, men 20.000 kroner ble levert til politiet, som sendte det inn til analyse.

Hos Kripos er pengene blitt undersøkt for rester av glasstøv, som har avslørt flere andre kontantfunn fra ranet. Da ranerne skjøt seg gjennom vinduet inn til tellesentralen, la nemlig rester av sikkerhetsglasset seg som et fint teppe over alt i nærheten.

Nå viser Kripos' undersøkelser at de innleverte sedlene ikke hadde glasstøv på seg, skriver NRK Rogaland.

Dermed kan det ikke påvises om pengene stammer fra ranet, og politiet går ikke videre med saken.

PENGEDEPOT: Nokas-tiltalte Dan Pettersen hevder 2,5 millioner kroner lå nedgravd i dette hullet. Da politiet undersøkte stedet, fant de ingen penger. Kripos har undersøkt om 20.000 kroner som nylig er blitt levert inn til destruksjon kunne knyttes til ranet. Pengene skal ha luktet jord.
Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad