• Jeg synes det er uheldig at påtalemyndigheten kunne si hvilken rolle Dan Pettersen hadde under ranet.

Forsvaret Erling Kjærmann kom med det juridiske hjertesukket da han kommenterte aktoratets innledningsforedrag i formiddag.

-.Var han delaktig i ranet eller mener de at han har medvirket i forhold til utleie av bolig og derved hatt befatning med ransutstyr, undret Kjærmann.

— Det hadde vært ønskelig om hans rolle kunne defineres nærmere. Min klient erkjenner å ha leid ut bolig i desember 2003, men benekter å ha vært med på utførelsen av ranet.