Vår internasjonale flyplass Gardermoen er først ute. Bakgrunnen er frykt for ytterligere økning i hiv/aids, som en direkte følge av nordmenns slappe holdning til å bruke kondom, skriver fagsjef Grete Larsen i Statens Helsetilsyn.

Samtidig ber Helsetilsynet også om at kondomautomater blir montert på flyplasstoalettene.

Må bli standardutstyr

— Det har vist seg at om folk tar med kondomer blir de benyttet. Kondomer må være tilgjengelig på en diskret måte i forkant av, og så tett opp til risikosituasjonen som mulig, skriver Grete Larsen i et brev til administrerende direktør Nic. Nilsen ved Oslo Lufthamn.

Det er Helsedirektøren som har tatt dette kondominitiativet, i første omgang rettet mot de flybussreisende til Gardermoen. Senere kan tilsvarende reklamespots dukke opp også på flybussene i Bergen og Trondheim.

Bruker ikke kondom

— Vi er bekymret for den senere tids nedgang i bruk av kondomer og det økende antall menn som blir smittet av hiv/aids og seksuelt overførbare sykdommer i utlandet, skriver fagsjef Grete Larsen i Helsetilsynet.

— Vi har også et mål om å øke tilgjengeligheten av kondomer for reisende gjennom et økt samarbeid med reiseoperatører, sier hun.

Som omtalt i BT-reportasje nylig jobber flere departementer med et tiltaksplan mot sex-handel, og det utarbeides statlige etiske regler mot «kjøp og aksept av seksuelle tjenester på jobb». Det pågår, ifølge dokumenter som er unntatt offentlighet, en intern diskusjon mellom departementene om hvor sterke uttrykk og formuleringer man skal bruke i disse etiske sex-reglene.