Han viser til at daværende samferdselsminister og partileder Liv Signe Navarsete (Sp) under valgkampen gikk ut og garanterte at seilingsmønsteret til Hurtigruten skulle bestå. Nå stiller han et spørsmål i Stortinget til nåværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) der han vil ha henne til å garantere at seilingsmønsteret blir opprettholdt.

Det er skapt ny usikkerhet om Hurtigrutens framtidige seilingsmønster etter at Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag (LU) i et brev til Samferdselsdepartementet åpner for at Hurtigruten kan anløpe steder fem dager i uken i stedet for som i dag sju dager.

LU består av politikere fra de fire nordligste fylkene. Utvalget går i brevet primært inn for at dagens seilingsmønster opprettholdes, men ser på alternativet med fem dagers seiling som en nødplan.

Hareide kritiserer Landsdelsutvalget for brevet, og han kritiserer også statssekretær i Samferdselsdepartementet, Erik Lahnstein (Sp) for å ha sagt at kutt i Hurtigrutens seilingsmønster er en god idé.