Kongebiograf Tor Bomann-Larsen er en av dem som kjenner historien til den norske kongefamilien best.

– For det første synes jeg det er et smålig krav at Märtha Louise skal gi fra seg prinsessetittelen. Jeg skiller skarpt mellom å tre ut av arverekken, som jeg synes hun bør gjøre, og å gi fra seg en tittel hun er født med, sier Bomann-Larsen.

«Märtha Louise Behn»

Han mener det er arverekkefølgen og det at prinsesse Märtha Louise teoretisk sett kan bli regent, som er problematisk.

– Å være prinsesse er en del av hennes identitet, sier Bomann-Larsen.

Når det er sagt, peker han på flere alternative etternavn dersom prinsessen skulle si fra seg tittelen sin. Prinsessen har tidligere pekt på at hun ikke har noe etternavn.

– Det første vil være å ta navnet Behn. Både prinsesse Astrid og Ragnhild tok navnene til sine menn, sier Bomann-Larsen.

Et annet alternativ er å bruke navnet til familiedynastiet.

– Prins Oscar, som var eldste sønn av Oscar II, sa fra seg sin plass i arverekken fordi han giftet seg borgelig. Han fikk beholde prinsetittelen og tok navnet Bernadotte, som er det svenske slektsnavnet. Det kunne man tenke seg at Märtha Louise gjorde, og fikk navnet Glücksburg etter det norske dynastiet, sier Bomann-Larsen.

Navnet til familiedynastiet

Familiedynastiet Glücksburg er det samme som det danske, men danskene har fordansket navnet til Glücksborg.

Navnet Glücksburg blir sjelden brukt i norsk sammenheng.

– I Danmark har det vært benyttet i en del sammenhenger, men for det norske kongehuset i 1905 var det veldig viktig å fremstå som norsk. De byttet fornavn til gammelnorske navn, og Olav av Glücksburg høres ikke så klingende ut. Navnet ble tonet veldig ned, og man dyrket det særnorske mer enn de dynastiske forbindelsene, sier Bomann-Larsen.

Sin mors navn

Han nevner også et annet, mer norsk navn, som prinsesse Märtha Louise har forbindelse til.

– Haraldsen er dronning Sonjas opprinnelige etternavn. Dessuten er hun jo datter av Harald. Dette er det en tradisjon for blant de norske kongene, Olav Tryggvason for eksempel, sier Bomann-Larsen.

Navnet til sin mor, er ikke det eneste Märtha Louise kunne valgt seg blant sine kvinnelige slektninger.

– Kronprinsesse Märthas familienavn er Bernadotte, og dronning Mauds familienavn var Windsor. Men prinsesse Märtha Louises problem ville være at hun var den eneste som bar dette navnet. Så det ligger i kortene at hun ville valgt det navnet hennes barn bærer, sier Bomann-Larsen.