WWF mener hummerens fremtid er truet, og at den må totalfredes slik at bestanden kan bygge seg opp igjen.

«Frem til 1960-tallet var Norge blant de land i Nord-Europa med de største fangstene av hummer. Den gang lå de årlige fangstene på mellom 600 og 1000 tonn. I sterk kontrast har fangstene siden midten av 80-tallet ligget så lavt som mellom 30 og 60 tonn per år. Det vil si at fangstene nå er godt under 10 prosent av hva de en gang var», skriver WWF i en pressemelding.

Norges naturvernforbund har opprettet en egen nettside for tips om tyvfiske av hummer.

«Det står trolig tusener av hummer i ulovlige teiner langs Skagerrakkysten, og en god del er nok bestilt på forhånd av restauranter, hotell og private», skriver WWF, som mener det må bevilges mer penger til kontroll og oppsyn for å komme tyvfisket til livs.

Les også reportasjen fra hummermerking i Bjørnefjorden.

Bør hummeren fredes? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

Norges naturvernforbund oppfordrer på sine nettsider til å tipse om tyvfiske av hummer.
FAKSIMILE