Det kommer frem i en undersøkelse Sentio har utført på oppdrag fra Universitas og Norsk Studentunion (NSU).

På spørsmål om hvilket parti som har best politikk for høyere utdanning får Høyre 23,3 prosent oppslutning fra et representativt utvalg av befolkningen over 15 år. Ap får 10,1 prosent, SV 5,3 prosent, mens hele 48 prosent svarer «vet ikke», skriver Universitas.

Høyre scorer høyest hos både kvinner og menn, i alle aldersgrupper, alle utdanningsnivåer og alle inntektsgrupper, med unntak for husstander med samlet inntekt mellom 100.000 og 200.000. Men debatten engasjerer ikke de unge. 72 prosent av de spurte under 30 år har ingen mening om saken.

Uavhengig politisk analytiker Aslak Bonde er ikke overrasket over tilliten folk har til Høyres utdanningspolitikk.

— At Høyre har utdanningsministeren spiller nok inn. Kristin Clemet har vært tydelig og oppfattes av mange som handlekraftig, sier han. At så mange ikke har noen mening om saken tyder på at det siste årets universitetspolitiske debatt kanskje ikke har hatt et særlig bredt publikum, sier Bonde til Universitas.