– Skulle den kraftige økningen i sysselsettingen vi har sett den siste tiden, gi en uventet sterk lønnsvekst, må renten igjen settes høyt for å holde inflasjonen nede. Vi vil på ny kunne få et særnorsk rentenivå i en lengre periode. I så fall kan omslaget i produksjonen og sysselsettingen bli markert, sa han i sin tradisjonelle årstale i Norges Bank torsdag kveld.

Talen med etterfølgende middag på Grand Hotel, samler store deler av den politiske og finansielle eliten.

Han viste til uheldige erfaringer med at det tidligere er gitt høye lønnstillegg sent i en oppgangsperiode og at prisveksten da ha tatt seg opp.

– Arbeidstakere og virksomheter ser tidvis i bakspeilet og kan overse at utsiktene har endret seg når de fastsetter lønninger og vilkår som påvirker lønnsomhet og sysselsetting, sa Gjedrem.

Usikre tider

Sentralbanksjefen advarte også mot at en svakere utvikling i USA og en bred vekstpause i verden, kan påvirke norsk økonomi på flere områder.

– For det første kan en lavkonjunktur ute ramme aktiviteten og lønnsomheten i eksportnæringene, og etter hvert kanskje også i oljesektoren. Det kan bli verre å finne avsetning i et fallende marked og prisene på våre produkter kan falle, sa Gjedrem.

For det andre sa han at uro og utsikter til lavere vekst kan gjøre norske husholdninger og bedrifter mer usikre.

Prosjekter utsatt

– Det kan lede til at nye prosjekter og investeringer blir utsatt, eller til at bedriftene vegrer seg mot å ta inn nye arbeidstakere, sa sentralbanksjefen.

Han sa også at uroen nå påvirker næringslivet mer direkte for i banker og investorer tar større påslag og økt pris for å stille opp med kapital til oppkjøp, omstilling og investeringer.

– Vi vet ennå ikke hvor store utslagene av uroen blir. Myndighetene i USA har satt inn tiltak. Det gjenstår å se hvor godt de vil virke, Veksten i Norge har samtidig vært sterk og prisstigningen er på vei opp, sa Gjedrem. (©NTB)