14 sentrale politikere i Kristelig Folkeparti sier til VG at Høybråten har en for tøff og kontant lederstil, og mener han har for liten toleranse for kritikk. Politikerne som alle skal være uavhengig av hverandre, mener uenighet om politiske spørsmål ofte blir tolket som illojalitet. Flere sier Høybråtens irettesetting oppleves som ubehagelig og flere er blitt såret av partilederen.

– Selv om jeg ikke har ment å såre noen, kan enkelte ha opplevd det slik. Da prøver jeg så langt det står til meg å gjøre opp og beklage, sier Høybråten til avisen.

Fylkesordfører i Akershus, Hildur Horn Øien, sier hun er kjent med at partifeller synes det er vanskelig å være uenig med partilederen.

– Han kan nok iblant opptre å en måte som kan virke sårende på folk. Jeg har vel også opplevd situasjoner der jeg kan ha blitt såret, sier Hildur Horn Øien til avisen.

Tidligere statsråd Knut Arild Hareide sier han kjenner til at noen personer i KrFs sentrale miljø opplever Høybråtens lederstil som problematisk, men han har ikke selv opplevd Høybråten slik, og kaller partilederen en flink leder.

SCANPIX