— Ønsker Kristelig Folkeparti å sikre den nye partilederen en plass på Stortinget neste høst, vil det være ren bingo å nominere ham fra et av østlandsfylkene. Slik stillingen for KrF nå er i Akershus, Oslo og Østfold er det høyst usikkert om partiet vil greie å sikre noe mandat derfra, mener Sørensen, som i mange år har fungert som valganalytiker og galluptolker for TV2.

— På grunn av den nye valgordningen kan ikke KrF regne med mer enn 10-14 mandater, og de fleste av disse kan komme som utjevningsmandater. Dermed blir det ren bingo hvor KrF får inn sine kandidater. Med 6-7 prosent oppslutning er partiet bare sikret mandater fra de nevnte tre vestlandsfylkene og Vest-Agder, sier Sørensen til Bergens Tidende.

Bare én fra Hordaland

Han sier at oppslutningen om Kristelig Folkeparti over lengre tid har stabilisert seg på et nivå som må bekymre partiledelsen sterkt. Dette gjelder også en bastion som Hordaland.

— Det er vel optimistisk å regne med at KrF er sikret to mandater herfra neste år. I så fall må partiet få rundt 11 prosent av stemmene. Nå viser meningsmålingene en oppslutning på rundt 8 prosent, og dermed er det realistisk å kalkulere med bare ett mandat fra Hordaland, sier Terje Sørensen.

«Hele partiets ansvar»

Både statsminister Kjell Magne Bondevik og nyvalgt nestleder i KrF, Knut Arild Hareide, understreker overfor Bergens Tidende at det er hele partiorganisasjonens ansvar å sikre Dagfinn Høybråten en plass på Stortinget neste høst.

De signaliserer dermed at KrF-folk må se utover snevre fylkesgrenser når nominasjonsprosessen starter. Høybråten er bosatt i Akershus.

— Det er en klar fordel at Høybråten som partileder får plass på Stortinget etter 2005-valget, og det må hele partiet føle som en plikt. Men jeg har god tro på at dette vil «gå seg til», så jeg er ikke bekymret foreløpig, sier Bondevik.

Utfordrer ikke Valgerd

Dagfinn Høybråten sier det slik:

— Jeg legger til grunn at Kristelig Folkepartis leder er kandidat til stortingsvalget. Men jeg ser med stor ro frem til nominasjonene. Det er ingen som sitter med løsningen i dag.

— Er det i Akershus du sikter på å bli nominert?

— Nei, for jeg har stor respekt for den avgåtte partilederens ønske om å fortsette på Stortinget, sier Dagfinn Høybråten og antyder dermed at det er enten Oslo eller Østfold som peker seg ut, hvis han selv får bestemme.