— Umiddelbart høres dette litt rart ut i mine ører, sier Tveter etter at han har hørt hva meglersjefen sa til BT i juni.

Han legger til at han ikke har lest uttalelsen fra nemnden, men sier at spekulasjon i eiendomsmarkedet er noe foreningen ikke ønsker, og vil slå ned på.

— Hvordan kan nemnden ha kommet til et slikt resultat?

— Ofte har en motstridende uttalelser, og da er det vanskelig å vurdere hvem en skal stole på, sier Tveter.

Han sier han nå vil be om å få se vurderingen som ble gjort i nemndsmøtet forrige uke. Deretter vil han vurdere hva som bør gjøres videre.

Meglerforeningens etiske nemnd består av tre medlemmer som blir valgt av generalforsamlingen hvert år. Medlemmene kommer alle fra bransjen.

Avgjørelsene i nemnden blir holdt hemmelige. Tveter forteller at nemnden i snitt behandler fire-fem saker i året. Han sier han ikke har oversikt over hva resultatet av sakene er.

— Jeg har valgt å ikke sitte i nemnden siden jeg ofte uttaler meg om saker som senere kan bli behandlet der. Jeg vil ikke være i en situasjon hvor jeg allerede er bundet av hva jeg har sagt til mediene.