Som ansvarlig for nettstedet islam.no gir Ghozlan informasjon og råd om islam til muslimer i Norge. I en artikkel på nettstedet går han til kraftig angrep på den homofile imamen Muhsin Hendricks, som like før jul holdt et foredrag i Norge. Hendricks mener homofil praksis er tillatt innen islam, noe Ghozlan mener er en oppfordring til synd.

— Homofil praksis er utvilsomt en synd. All seksuell omgang utenfor ekteskapet er en synd, sier forstanderen til Dagbladet.

Basim Ghozlan erkjenner at det finnes homofile muslimer, noe han ser på som et problem.

— Alle avvik er et problem og homofili er et avvik. Det er det ikke tvil om. I medisinsk forstand er alle avvik sykdom, sier Ghozlan.

Han frykter at om homofili blir mer akseptert, vil flere gutter bli påvirket til å «klassifisere» seg som homofile.

— Jeg er ingen medisinsk ekspert, men om det finnes behandling for homofili, så hvorfor ikke. For deres egen skyld er det bedre. Da slipper de å være en del av avviket og det vil gjøre livet deres lettere, sier han.

— Jeg vil ikke generalisere, men for noen blir det en mote å være homo, legger Ghozlan til.

Han understreker at han tar avstand fra straff og trakassering av homofile.

— I hvert fall i Norge, her har vi et annet verdisett. Men jeg har forståelse for at de vil ha straff i land der de fleste ikke aksepterer homofili, sier han.

Høyres Afshan Rafiq, som er leder for Høyres forum for mangfold og inkludering, reagerer kraftig på Ghozlans konklusjoner.

— Jeg er selv muslim og har forståelse for Ghozlans tolkning av Koranen. Det jeg ikke har forståelse for er at han er så lite reflektert i erkjennelsen av de norske forholdene, sier Rafiq.

Hva synes du om forstanderens holdninger til homofili? Si din mening i feltet under!

MOTESAK? Homofile har fått en stadig bredere plass innenfor populærkulturen, som her i filmen Brokeback Mountain. - For noen blir det en mote å være homo, sier forstander Basim Ghozlan.
Sandrew Metronome